Genel olarak, yaş boya uygulamaları epoksi ve polüretan başta olmak üzere mikronlu olarak uygulanmaktadır.

Yapısal çelikler, kumlama sonrası shop primer astar, ara kat astar ve son kat boya ile uygulaması tamamlanır. Bu katlar arası birinci kat 20 mikron ikinci kat 100 mikron üçüncü kat 100 – 150 mikron arası boya uygulaması yapılır

Katodik Koruma:   Katodik koruma, korunacak metal yapıyı oluşturulacak bir elektro kimyasal hücrenin katodu haline getirerek metal yüzeyinde yürümekte olan anodik reaksiyonların durdurulmasıdır. Katodik korumada amaç, korunacak olan metalin potansiyelini anodun açık devre potansiyeline kadar polarize etmektir. Bunu sağlamak için metale katodik yönde bir dış akım uygulanır.

Havasız püskürtme (airless) ile ilgili boya uygulaması:
Çok yüksek bir basınç ile yalnız boya malzemesi ince bir delikten püskürtülür. Böylece boya tanecikleri çok küçük parçacıklar halinde metal yüzeyine yapışır. Bu yöntemle kısa sürede kalın bir film tabakası elde edilir. Ancak uygulama yetenekli bir işçi tarafından yapılmalıdır. Aksi halde boya tabakası kalınlığı yer yer değişebilir. Buna karşılık havasız tabanca ile boya uygulamasının şu avantajları vardır. Boya yüzeye basınçla püskürtülmüş olduğundan daha iyi yapışır. Daha kalın boya tabakası bir kat halinde uygulanabilir. İnceltilmeye gerek duyulmadan daha koyu kıvamlı boyalar bu yöntem ile kolaylıkla uygulanabilir.